2010. szeptember 15., szerda

Milyen ruhát vegyek fel?
kép: http://liliesapparel.com/

Nagy kérdés, hiszen mindenki azt sugallja, hogy legyek olyan, mint a sztárok, a modellek, és mutassak meg magamból minél többet, mert akkor vagyok menő.

Ne feledjük:
Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó. (Péld 31,30)

http://aponderingheart.com/

Miért öltözöm úgy, ahogy öltözöm? Kinek és miért akarok tetszeni? Vajon tudom-e, hogy mit gondolnak rólam azok a fiúk, akiknek pucér hassal és hatalmas dekoltázzsal tetszem? Nem biztos, hogy örülnék, ha tudnám ...

Nem tartod-e a fenti képen levő lányokat csinosnak, kedvesnek? Nem biztonságosabb ilyen ruhában járni? Nem slamposnak, és zsíros hajúnak kell a hívő lányoknak lenni, hanem ápoltnak, és kellemes külsejűnek. Isten a világot rendezettnek és szépnek teremtette, tehát szereti a szépet. Nem teremtett volna a barackfára virágot, csak barackot, ha nem szeretné a szépet.

Te hogyan öltözködsz? Miért éppen azokat a ruhákat hordod?

2010. július 3., szombat

Miért akarja a Sátán az elsőszülöttet?

Ha megvizsgáljuk a Szentírást a Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, és feltesszük a kérdést, hogy „Mit akar Isten?”, akkor egy válasz szinte kiugrik elénk a lapokról újból és újból: Isten mindenből az elsőt akarja.
A 2Mózes 13,2 szerint: „Nekem szentelj Izráel fiai közül minden elsőszülöttet, amely megnyitja anyja méhét; akár ember, akár állat, enyém az.” A 2Mózes 34,19-20-ban pedig azt olvassuk: Enyém legyen mindaz, ami megnyitja anyja méhét ... Minden elsőszülött fiút válts meg! A Jelenések 2,4-5 ezt mondja: de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.
Mit akar tehát Isten? Minden elsőt. Az elsőszülött gyermeket akarja. Az elsőszülött fiút akarja. (Lehetséges, hogy két elsőszülöttünk van. Ha egy lány születik először, akkor ő az elsőszülött, de az első fiú, attól függetlenül, hogy ő hányadik a sorban, szintén elsőszülöttnek számít.) Az első szeretetünket meg kell őriznünk Istennek. Az itt megfigyelhető alapelv végigvonul sok más területen is. Például az élet első része Istenhez tartozik. Gyermekeink és ifjaink oda kell adják életüket Neki. Ebbe a sorba tartozik az is, hogy a napunk első részét Istennek szenteljük. A koránkelés, a tiszta elmével és friss lélekkel való Istenhez fordulás előkészíti a terepet egész napra.

Mit akar a Gonosz?
A Sátán azt akarja, amit isten akar. Az Ézsaiás 14-ben azt olvassuk, hogy a világegyetem első helyéért harcolt. „Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez! De Isten azt mondta: ”Sajnálom, az már foglalt.” A kezdetektől fogva rá tudja tenni a kezét az Ördög arra, amit akar.
A Sátán azt akarja, amit Isten. Ezért olyan nehéz reggel kimászni az ágyból és Istennek szentelni a nap első részét.
A Sátán azt akarja, amit Isten. Emiatt létezik az abortusz, megszakítva oly sok élet első részét. Elgondolkodtató, hogy milyen sok abortált gyermek lett volna elsőszülött. Emiatt dolgozik annyira a várandós anyák ellen, és emiatt olyan ideges és türelmetlen sok férj.
A Sátán azt akarja, amit Isten. El akarja venni az Isten iránti első szereteted frissességét, az izgalmát, túláradását és valóságát.
A Sátán azt akarja, amit Isten. A Sátán bombázza a fiatalokat rossz, negatív csoportnyomással (rossz társaság), rossz zenével, droggal, erkölcstelen ruházkodással, evolúcióval, alkohollal, bandákkal, visszautasítással, családi problémákkal, szennyes filmekkel és folyóiratokkal. Sokkal bizonyosabb, hogy felforgatja és tönkreteszi az élet többi részét is, ha tönkreteheti az első részét.
A Sátán azt akarja, amit Isten. A Sátán azt akarja, hogy a fiatalok másnak is odaadják első szeretetüket, szerelmüket, mielőtt még megházasodnának. Tömegeket csap be, köztük hivő keresztyéneket is, hogy a barát, barátnő és az együtt járás (együtt élés) természetese dolog.
A Sátán azt akarja, amit Isten. A Sátán olyan elfoglalttá teszi a szülőket, hogy habár elmondják gyermejeiknek, mit kell tenniük, de nem teszik meg a legelső és talán legfontosabbat: a valódi, erős szeretetet-kapcsolat és kötelék kialakítását gyermekeikkel. Szülők, mit tettetek az utóbbi 24 órában, hogy megnyerjétek és megtartsátok gyermeketek szívét, mit tettetek ezért az elmúlt három napban?
A Sátán azt akarja, amit Isten. A Sátán el akarja pusztítani a gyermeknevelés legelső és legfontosabb részét: megtanítani a gyermeket engedelmeskedni első szóra. A szülőknek szorgalmasan kell dolgozniuk azért, hogy ezt megtaníthassák. Az ördög tudja, ha hagyjuk, hogy a gyermekeink azt tegyenek, amit akarnak, míg még kicsik, akkor később rosszak, kötekedők, utálatosak, gonoszak, mérgesek és irányíthatatlanok lesznek.
A Sátán utálja az egész emberi fajt. Miért? Mert Isten képmása vagyunk.
A Sátán minden gyermekedet akarja, mert minden gyermekednek jó lehetőségei vannak – de legfőképpen az elsőt akarja! Az elsőszülötteknek különösen jó lehetőségeik vannak. Az 1Mózes 49-ben az agg Jákób megáldotta fiait. Rúbenről azt mondta: „Te vagy elsőszülöttem”. Ez egy előjog volt, lehetőség, kiválóság. Rúben pozíciója nem véletlen vagy hiba volt, úgy,
ahogy a miénk sem az. A mi helyünk is egész életünkben megmarad Isten tervében.

Harc az elsőszülöttért
A Bibliában a gyermekekre nem úgy tekintenek, mint akik legyengítik, hanem mint akik megerősítik az embert. Rúben volt az első, Jákób erősségének kezdete (erőm, férfierőm kezdete). Ő volt a „kiválóan hatalmas”. A kiválóság felsőbbrendűséget jelentett. Ő volt a „kiválóan erős”. Az 1Mózes 49 nemcsak Rúbent mutatja be, hanem általában az elsőszülött pozícióját.
Az Amerikai Egyesült Államok Űrprogramjának huszonhárom űrhajósa közül huszonegy volt elsőszülött. Az Amerikai Egyesült Államok elnökeinek fele volt elsőszülött. Nézd végig a Bibliát, és figyeld meg, hogyan munkálkodott a Sátán, hogy megkaparintsa az elsőszülöttet. Úgy tűnik, hogy a Sátán mindent megtesz, hogy megszerezze az elsőszülöttet. Amikor arról beszélgetek ismerősökkel, hogy probléma van a gyereknevelésben, gyakran megkérdem, hogy elsőszülöttről van-e szó. 60-70 százalékban azt válaszolják, igen. Ha a Sátán elrontja az elsőszülöttet, akkor több mint valószínű, hogy a másodszülött, harmadszülött, stb. is el fog romlani. A kérdés tehát az, mit tehetünk mi, hogy a Sátán ne tudja megszerezni az elsőszülöttet?
Az elsőszülött életét fel kell ajánlani Isten és mások szolgálatára
A felajánlás azzal kezdődik, hogy a szülők elkötelezik magukat, hogy Istennel fognak járni. Az 1Mózes 5,22-ben azt olvassuk: „Énók az istennel járt, Metusélah születése után háromszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat”. Ez az igevers azt hordozza magában, hogy Énók istenkövetése különleges kezdet volt a fia születéséhez. Apák, ha még nem jártok Istennel, akkor ideje megtennetek az elsőszülöttetek születésekor.
Azonban nem elég, ha a szülő ajánlja fel gyermeke életét az Úrnak. Az elsőszülött is fel kell ajánlja önmagát az Úrnak. Sok elsőszülöttnek nehézségei vannak az odaszenteléssel, és a szolgálattal, mert visszautasítják elsőszülöttségüket. A legtöbben, akik önmagukat elutasítják, Istent is elutasítják. A születési sorrendedet nem tudod befolyásolni vagy visszautasítani. Isten választotta ezt neked. Az egész életedet Isten alkotta meg, annak érdekében, hogy be tudd tölteni azt a tervet, amit Isten neked szánt.
Kain visszautasította elsőszülöttségét. Azt kérdezte: „Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?” A válasz erre: Igen, testvére őrzője volt. Bizonyos értelemben minden elsőszülött „őrzője” a testvéreinek. Az elsőszülötteknek meg kell tanulni nem uralkodni a testvéreken, hanem szolgálni nekik. Úgy kell élniük, hogy kiérdemeljék életvitelükkel a fiatalabb tetsvérek tiszteletét. Sok elsőszülöttnek olyan természete van, hogy nehezen jön ki másokkal. Ezt a nehéz természetet alázattal és érettséggel kell leküzdeni.
Az elsőszülötteknek el kell kerülniük a büszkeség és elkeseredettség csapdáját
Az elsőszülöttek hajlamosak beképzeltté vagy/és megkeseredetté válni. Olyan, mintha egy úton haladnának, aminek a két szélén árkok vannak. A büszkeség csapdájába eshetnek azok, akik túlságosan nagyra értékelik az elsőszülöttség előnyeit. Akik pedig túl sokat foglalkoznak a felelősségükkel, azok megkeseredhetnek.
Uzziás jó példája annak az elsőszülöttnek, aki beképzelt lett. Tizenhat évesen lett király. Nagyszerű harcos és hódító volt. Megerősítette Jeruzsálemet a támadások ellen. Briliáns mezőgazdász, állattenyésztő, szervező, tervező, mérnök, és építő volt. Győzött, ahol az apja elbukott. Azonban a 2Krón 26,16 azt mondja: „ „ A büszkesége miatt olyat tett, amit nem kellett volna, és büntetésből leprás lett. Uzziás a büszkeség csapdájába esett.
Ézsau a megkeseredettség csapdájába esett. Megvetette az elsőszülöttségi joggal járó előnyöket. Eladta elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért, amit a testvére, Jákób főzött. A tékozló fiú történetében is az idősebb fiú a megkeseredettség csapdájába esett. A hozzáállását jól kifejezi, ahogy a Lk 15,30-ban olvassuk szavait: „a te fiad” ahelyett, hogy azt mondta volna: a testvérem. A Lk 15,29-ben pedig ezt mondja: „látod, hány esztendeje szolgálok neked”. A görög szövegben ezt így olvashatjuk: „úgy szolgáltam neked, mint egy rabszolga”.
Megfigyelhetjük, hogy az idősebb testvér éhezik arra a fajta figyelemre, amivel az apja az öccse felé fordul.
Említettem már, hogy az elsőszülöttek gyakran tűnnek erőseknek. Azt hiszem, Isten azért alkotta így meg őket, mert a szülők a legtöbb nevelési hibát az elsőszülöttel követik el. Azonban az egész cikkem legfontosabb mondata talán a következő: Az elsőszülött olyan erősnek tűnhet, hogy a szülők nem ismerik fel, hogy milyen égetően szüksége van sokszor a szülővel töltött időre (testvérek nélkül).
Gyakran foglalkoztam az elsőszülöttek engedetlenségével, becstelenségével és lázadásával. Ha ajánlhatnék egy megoldást, akkor az ez lenne: Apák, töltsetek el naponta egy órát elsőszülöttetekkel örömben, dicséretben, nevetésben, nevelésben, játszásban. Tegyétek meg mindazt, amit magatok is helyesnek láttok, és azokat is, amiket a gyermek szeretne.
Az idősebb testvérnek nem volt igaza, amikor elutasította öccsét. Azonban látnunk kell azt is, hogy vágyott az apja figyelmére. Elgondolkodtam azon, vajon hogyan érezhette magát az idősebb fiú minden alkalommal, amikor az apja várta haza a kisebbik fiát. Vajon nem szeretett volna kiáltani: „És mi van velem?” „Én nem számítok?” Apák és anyák, ne várjatok, míg gyermeketek fellázad. Adjátok meg nekik a megfelelő figyelmet!
Szülők, bátorítsátok az elsőszülöttet, hogy megvalósítsák a bennük lévő lehetőségeket anélkül, hogy elérhetetlen magasságba tennétek a mércét.
Szülőként gyakran többet várunk el gyermekünktől, mint maga Isten. Az idősebb gyereknek jó példának, segítőnek, védelmezőnek kell lennie kisebb testvérei felé, viszont nem szabad úgy tekintenünk rá, mint szülőhelyettesítőre. Egy idősebb lánytestvér legyen csak az, aki: idősebb lánytestvér. Nem szabad úgy tekinteni rá, mint a kisbaba anyjára, mert nem az. Természetesen segíthet a kisbaba körüli munkában, és így megtanulja, hogyan lehet majd jó anya, de csakis a ferlnőtt anya lehet az anya.
Szörnyű dolgok történnek, amikor az első dolgokat nem engedjük át Istennek
A 2Móz 13,13-ban és a 2Móz 34,20-ban szinte ugyanazt mondja kétszer: „ „ Ez azt szemlélteti számomra, hogy az elsőszülött lehet olyan erős és makacs, mint egy szamár, de ha nem váltatik meg a Bárány vére által, akkor neki Isten nyakát szegheti.
Amikor látjuk a halál angyalát végigvonulni Egyiptomon, és halljuk a sírást, mert minden elsőszülött ember és állat meghalt, akkor láthatjuk azt az Istent, aki intette Izráelt, hogy váltsák meg elsőszülöttjeiket. Hangsúlyozom: szörnyű dolgok történnek, amikor az első dolgokat nem engedjük át Istennek, beleértve az elsőszülöttet.
Érd el az elsőszülöttedet, és jobban el fogod tudni érni a többi gyermekedet is
Nem mondom azt, hogy ha elveszted az elsőszülöttedet, akkor a többi gyermekedet is el fogod veszteni. Egyáltalán nem hiszem, hogy ez így lenne. Azonban a Sátán szereti a dominó-effektust. Egyik elbukik, egy másik is elbukik, és így tovább. Az ördög szereti az olyan családokat, ahol öt-hat gyerek van, és mind rossz irányba tartanak. Szeretnék minden elsőszülöttnek szívére beszélni, hogy olvassa el ezt a cikket, és fogadja el az elsőszülöttségével járó felelősségét, amit Isten adott neki.
Mi történik, ha nem helyesen és megfelelően kezeled ezt a felelősséget? Emlékezzünk Lót másodszülött lányára, aki követte nővérét egy hatalmas erkölcstelenségbe; vagy Ónánra, aki Ért követte, és mindketten meghaltak. Gondoljunk Áronra, aki követte Mirjamot, és fellázadt a hatalom ellen. Fineás követte bátyját, Hofnit a bűnbe és a pusztulásba.

És emlékezzünk a gazdag emberre, aki a pokolból kéri Ábrahámot, hogy küldje el Lázárt figyelmeztetőül a testvéreinek. Talán a legidősebb volt, akinek öt fiatalabb testvére valószínűleg követte őt a kárhozatba. A legnagyobb keserűsége az lehetett egy örökkévalóságig, hogy ő befolyásolta öccseit, és ezért jutottak a pokolba.
Csodálatos dolgok történnek, amikor az elsőszülöttet Istennek engedik át (Istennek szentelik)
Isten megáldja azokat, akik az első dolgokat neki szentelik. Megtetted már? A Malakiás 3 azt mondja: „megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok”, olyan nagyot, hogy el sem tudjuk képzelni. Jobban szeretnék kilenc áldott almát, mint tíz átkozottat. Nem jobb lenne kilenc jó alma, mint tíz rothadt? Add oda Istennek a tizededet. A maradék 90 % megmarad. Add oda Istennek minden napodnak az első részét! Az egész napod jobban fog sikerülni. Add oda Istennek a hét első napját! Az egész heted jobban fog sikerülni. Add oda Istennek életednek az első részét! Az életed sokkal teljesebb lesz. Ha Istennek adod elsőszülöttedet, akkor valószínűleg a többi gyermeked is áldott lesz.
Beszélgettem egyszer egy szülőpárral, akiknek másodszülöttjük nagyon lázadó volt. A szülők megfizettek, mert nem Isten szerint cselekedtek. Azt is kiemelték, hogy nem csak ők cselekedtek rosszul, hanem az elsőszülöttnek is nagy befolyása volt a másodszülöttre.
Szülők, a gyermekeitekben nagy lehetőség rejtőzik. Az a feladatunk, hogy segítsük őket azzá válni, aminek Isten akarja formálni őket, hogy segítsük őket kifejleszteni egy olyan felelősségtudatot, ami szükséges az előjogokhoz és befolyáshoz, amivel bírnak elsőszülöttségük jogán.


Dr. S. M. Davis a Park Meadow Baptista Gyülekezet lelkésze 31 éve. Ő és a felsége, Rae Jean, 37 éve házasok. Négy gyermekük és tíz unokájuk van. Gyakran tart előadást gyülekezetekben és otthonoktatós konferenciákon családdal kapcsolatos témákról.

A cikk eredetileg Dr. S. M. Davis prédikációjaként hangzott el és a Home School Enrichment Magazinban jelent meg.
Fordította: Gergely Eszter

2010. július 1., csütörtök

A belső szerénység kívül is megmutatkozik

“Szerettem volna írni egy ellenőrzőlistát a szerény öltözködésről, hogy másokat is bátorítsak, de el kellett olvasnom mások írásait is, mint például Carolyn Mahaney. Mint ahogy a farizeusok is, sokszor mi is a törvényeskedés hibájába esünk, mert el akarunk különülni . Ha úgy érzed, hogy ez a bejegyzés farizeusi, akkor vedd figyelembe, hogy ez egy útmutató csupán, és nem törvény. A lényeg az, hogy ha belsőleg szerény vagy, akkor az a külsődön is meg fog mutatkozni, hiszen azt szólja a száj, amivel csordultig van a szív.

Az első fontos dolog, hogy imádkozz azért, hogy Isten mutasson rá mindenfajta belső szerénytelenségedre. A Máté 5,8 szerint "Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” Meglátni Istent? Azt hiszem, ez azt jelenti, hogy meglátjuk, tudjuk, megértjük Őt és az Ő Szavát lelki értéssel, mert a szívünk tiszta, és semmi sem árnyékolhatja be lelki ítélőképességünket.

 1. Mit mondanak a ruháim a vágyaimról? Azt mutatják, hogy ízléses vagy erkölcstelen nő vagyok?
 2. A Szentírás azt mondja, hogy a szívem csalókán gonosz. A szívem vágyait követem, amikor öltözködöm? Divatot akarok teremteni?
 3. A ruháim biblikus elvekről beszélnek, mint a 1 Timóteus 2,9? “Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával.”
 4. A ruháim a szív lázadását tükrözik?
 5. Elkülönültem a világtól a ruhaválasztásommal vagy a tömeggel azonosulok?
 6. Megkérdeztem a szüleimet vagy más bölcs embereket a ruhatáramról? Mit mondtak? Megfogadtam a tanácsukat?
 7. A külső megjelenésem azt a célt tárja fel, hogy Istennek akarok tetszeni vagy azt, hogy Isten és az Ő értékrendje az én kényelmem és életvitelem után következik csupán?
 8. Ha egy világi csoportban állnék, szégyellném magam, mert szerény nőiességgel öltözködöm?
 9. Ha egy világi csoportban állnék kitűnnék vagy beolvadnék?

Ez a lista arra is vonatkozik, hogy hogyan festem ki magam. A következő lista kimondottan a ruhatárról szól, és remélhetőleg gyakorlati segítséget nyújt, hogy hogyan tartsuk meg szerénységünket.

 1. Amikor lehajolok, be lehet látni a blúzomba? Össze tudnám belül tűzni vagy teljesen ki kéne dobnom?
 2. Ha gombos felsőt hordok, akkor oldalról be lehet látni a gombok között? Túl szűk, el kéne dobnom? Vagy tudok rajta alakítani?
 3. Ha egy pántos topot, átlátszó blúzt hordok….. ó, ezen semmi sem segít. Dobd ki. Hordhatsz ujjatlan pólót, de sosem magában, hiszen túl sokat mutat.
 4. Átlátszik a melltartóm pántja a blúzomon vagy a nyaknál kilátszik?
 5. Kilátszik a derekam, amikor felemelem a karom vagy előrehajlok?
 6. A felsőm túl szűk? Ne feledd, hogy a blúzod elég szűk kell legyen ahhoz, hogy megmutassa, hogy nő vagy, de elég laza ahhoz, hogy kiderüljön, hogy hölgy vagy.

  1. Kilátszik a derekam, amikor előrehajlok? Találhatnék egy hosszabb blúzt, alsót, hogy ne látsszon ki? Semmi sem segíthet azon, ha hátsófeled vagy a bugyid kilátszik, ha előrehajolsz. Ne hozd szégyenbe magad olyan ruhával, amit nem látsz.
  2. A szoknyám túl lent van a derekamon és kilátszik a hasam?
  3. Átlátszik az alsóneműm a szoknyán? Ráirányítja a figyelmet a fenekemre?
  4. Túl rövid a szoknyám? Látszik a térdem, ha leülök? Akkor az túl sokat mutat. Cseréld ki hosszabbra vagy tegyél rá fodrot vagy pótold ki, hogy hosszabb legyen. Sose felejtsd el keresztbe tenni a lábad, ha igazi hölgy vagy.
  5. Túl hivalkodó a szoknyám? Csilingel, libben vagy túlságosan felhívja a figyelmet? A Biblia azt tanítja, hogy szerények legyünk, és soha ne hívjuk fel a figyelmet magunkra ilyen módon. Ha felhfigyelnek ránk, akkor az mindig a Jézus kisugárzása kell legyen rajtunk.
  6. A magas sarkú cipő szerénynek, divatosnak, kényelmesnek mondható? A szüleim max. 5 cm-es sarkot engednek meg, de én a sportcipőt kedvelem a legjobban.”

  Fordította: Gergely Eszter

  Az eredeti angol cikk: http://aponderingheart.com/blog/?p=1013


  Jocelyn Tzahala

  2010. június 30., szerda

  Kik vagyunk?

  Az Ószövetségben valóban a kezükre és fejükre kötötték Isten Igéjét. Isten ma azt várja el tőlünk, hogy szívünk hústábláira írjuk fel igéit. Lelki értelemben kell felékesíteni magunkat Isten Igéjével. Fiatalként nagyon nehéz ez, hiszen rengetegen vannak körülöttünk, akik tetoválással, droggal, alkohollal, laza párkapcsolattal, gyorsan de tisztességtelenül jövedelmező munkával díszítik magukat.

  Legyen ez a blog bátorítóul azoknak, akik tisztán akarnak megmaradni, és megállni Isten és emberek előtt.

  Szívesen várom beszámolóidat, írásaidat, fényképeidet, ha:

  • Jézus Krisztust elfogadtad megváltódnak
  • napi kapcsolatban vagy Vele
  • minden igyekezeteddel követed Őt
  • szeretnél bizonyságot tenni, beszámolni arról, hogyan munkálkodik Isten az életedben
  • és esetleg ötleteid vannak, hogyan tudnál más fiatalok felé szolgálni azzal, hogy segíted őket megtalálni életcéljukat
  Nem baj, ha úgy érzed, hogy nem tudsz jól írni, segítek. Az sem baj, ha semmiségnek gondolod, amit írnál, mert lehet, hogy valakinek épp arra van szüksége.

  Jelentkezz be rendszeres olvasónak (követés) akkor is, ha nem szeretnél írni, csak olvasni.

  Kérlek, minél több fiatal barátodnak mutasd meg ezt az oldalt, ami remélhetőleg hamarosan bővülni fog sok érdekességgel.